SCALEUP ACADEMY | Nadštandardné profesionálne vzdelávanie podporujúce rast firiem a jednotlivcov

SCALEUP EDU PROGRAMS

Získajte najdôležitejšie digitálne zručnosti do budúcnosti.

PONUKA NA MIERU

SCALEUP VZDELAVÁCIE PROGRAMY PRE FIRMY

HUMAN RESOURCES

 • Digital HR tools
 • Employee Recruitment
 • Linkedin for Recruitment
 • Digital Onboarding
 • HR marketing
 • Employer Branding
 • Advanced Digital HR tools
 • HR marketing
 • Happiness at work
 • Employee outplacement
 • Dealing with Feedback

SALES

 • B2B SALES Techniques
 • SALES Focused company organization
 • Go-to-market strategy
 • Digital SALES Tools
 • Linkedin for SALES
 • Negotiations & Deal closing
 • B2B SALES Techniques
 • Customer Centric Strategy
 • Customer Acquisition Channels
 • Conversion Optimisation
 • Growth Hacking
 • Customer Retention strategies
 • Lovebrand Customer Service

LEADERSHIP & MANAGEMENT

 • Growth Mindset
 • Design Thinking
 • Leadership methodologies
 • People management
 • Project management
 • Agile mindset
 • Mentoring & Coaching
 • Change Management
 • Social Responsibility
 • Remote working tools
 • Remote team management
 • Effective meeting facilitation
 • Project Management
 • Agile Mindset & OKRs
 • Change Management
 • Performance Management
 • Teambuildings

PERSONAL DEVELOPMENT

 • Growth Mindset
 • Design Thinking
 • Presentation Skills
 • Communication skills
 • Career development planning
 • Stress & Conflicts
 • Mastering L&D Activities

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Digital Tools
 • Thinking Digital
 • Digital Transformation
 • Growth Hacking
 • Design Thinking
 • Business Model Innovation
 • Experimentation
 • Data Fundamentals for Managers
 • Data-drive decision Making
 • Analytics & Tracking
 • Soft Data Collection
 • Data Visualization & Storytelling
 • Data Collection & Visualization tools

KOMPLEXNÉ VZDELÁVANIE ŠITÉ NA MIERU

PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

COMBINEASYOUGO
 • Pochopenie kontextu a organizácie vášho biznisu/tímu
 • Definovanie požadovaných zručností
 • Dizajn vlastného vzdelávacieho programu
 • Implementácia vzdelávacieho programu a realizácia školení
 • Vyhodnotenie vzdelávania a optimalizácia školenia